TØRR
FUKTIG
Ny fallende
Finkornet
Gammel/omdannet
Grovkornet
Turens lengde: 
 km